Tarieven Administratie & Advieskantoor D.B. Hettinga
Voor mijn diensten zijn voor het jaar 2022 de volgende tarieven van toepassing. Bij afname van meer diensten kunt u een offerte aanvragen van de kosten op jaarbasis. Zo komt u nooit voor verrassingen te staan, u kunt vertrouwen op mijn lage tarief. De vermelde prijzen zijn exclusief 21% omzetbelasting tenzij anders aangegeven.

TARIEVEN AANGIFTE INKOMSTENBELASTING
Ondernemers aangifte inkomstenbelasting € 195,- .

TARIEVEN AANGIFTE OMZETBELASTING
Aangifte omzetbelasting € 50,- per aangiftetijdvak.
Indienen suppletie aangifte (incidenteel) omzetbelasting € 55,- per jaar.

TARIEVEN AANGIFTE VENNOOTSCHAPSBELASTING
Aangifte vennootschapsbelasting € 195,- per B.V. 
– Na het doen van de aangiften omzetbelasting en inkomstenbelasting zal de belastingdienst aanslagen voor genoemde belastingen aan u opleggen. Natuurlijk is het controleren van deze aanslagen in de bovengenoemde prijs inbegrepen. Zo hou ik de vinger aan de pols van uw administratie, een wel zo’n comfortabel gevoel.

TARIEVEN VOEREN ADMINISTRATIE
– Boekhouding met een omzet tot € 25.000 kost circa € 675,- per jaar.
– Boekhouding met een omzet tot € 50.000 kost circa € 875,- per jaar.
– Boekhouding met een omzet tot € 100.000 kost circa € 1075,- per jaar.
– Boekhouding met een omzet tot € 200.000 kost circa € 1.325,- per jaar.

Bovenstaande prijzen voor het voeren van administraties zijn een indicatie van de gemiddelde prijs. Wilt u veel tijd steken in het geheel geordend en gesorteerd opleveren van uw administratie dan bespaart u op de kosten. Natuurlijk kunt u ook uw schoenendoos met bonnen achterlaten en verder geen omkijken willen hebben naar uw administratie, de prijs zal dan boven de gemiddelde prijs liggen. Eén ding weet u wel zeker: u weet vooraf wat het gaat kosten, want ik geef u voordat ik met de werkzaamheden aanvang zekerheid over de prijs (en bevestigen dat middels een schriftelijke prijsafspraak). Bovenstaande opsomming is niet limitief, staat uw omzetklasse er niet bij, neem dan contact met me op voor een prijsopgave. De reden hiervoor is dat bij een hogere omzet dan circa € 200.000 de te voeren administratie sterk afhankelijk is van de branche waarin u opereert.

TARIEVEN OPSTELLEN JAARREKENING (omzet tot € 200.000)
– Jaarrekening met balans, winst en verlies en toelichting op beiden, in een overzichtelijk en begrijpelijk opgesteld rapport € 825,–;
– Zelfde als hierboven, maar dan inclusief bedrijfseconomische analyse en kengetallen € 1275,–.

Staat uw omzetklasse er niet bij, neem dan contact met me op voor een prijsopgave.

Ook kan ik voorzien in tussentijdse cijfers indien u of uw bankinstelling daaraan behoefte heeft, neem contact met me op over uw wensen en ik zal tegen schappelijke prijzen professionele tussentijdse cijfers rapporteren.

TARIEVEN VOOR ADVIESWERKZAAMHEDEN
Ik lever ook diverse diensten op uurbasis en dat tegen aanmerkelijke lagere tarieven, zo kunnen wij u:
* helpen met het opzetten van een eigen administratie in ieder willekeurig softwarepakket(op locatie);
* invullen van omzetoverzichten t.b.v. branche verenigingen of het CBS;
* opstellen van begrotingen en liquiditeitsoverzichten;
* informatie verstrekken over fiscale actualiteiten en de toepassing daarvan;
* correspondentie verzorgen ten aanzien van belastingdienst en andere overheidsinstellingen;
* gehele debiteurenbewaking (inclusief herinneren, aanmanen);
* controle van een door uw gevoerde online administratie;
* opstellen van jaarwerkdossiers t.b.v. uw accountant;
* opstellen van kostprijsberekeningen;
* opstellen van managementinformatie.

Lage tarieven voor administratieve diensten en belastingaangiften
Zoals u leest heeft Administratie- en Advieskantoor D.B. Hettinga een breed scala aan diensten paraat om u als ondernemer met raad en daad bij te staan. Dat u daarvoor ook nog eens een laag tarief voor uw administratie, belastingaangifte of jaarrekening betaalt is alleen maar mooi meegenomen.