Voor mijn diensten zijn voor het jaar 2022 de volgende tarieven van toepassing.  De vermelde prijzen zijn inclusief 21% omzetbelasting.

Tarieven aangifte inkomstenbelasting
– T-biljet voor studenten en scholieren € 45,-.
– Particulieren aangifte inkomstenbelasting € 60,00 (alleenstaanden).
– Particulieren aangifte inkomstenbelasting € 97,50 (fiscaal partnerschap).

Wat heb ik nodig voor uw aangifte inkomstenbelasting?
Voor de aangifte inkomstenbelasting 2022 heb ik een checklist benodigdheden aangifte inkomstenbelasting 2022 opgesteld.

Indien u uw aangifte inkomstenbelasting door mijn administratiekantoor laat verzorgen, dan stel ik het zeer op prijs indien u de volgende bescheiden (indien van toepassing) bij de hand heeft:
– geboortedatum en burgerservicenummer (voorheen sofinummer);
– partner inclusief geboortedatum en burgerservicenummer (voorheen: sofinummer);
– kinderen inclusief geboortedatum;
– gezinssituatie (samenwonend, gehuwd of alleenstaand);
– jaaropgaven;
– uitnodiging belastingdienst tot het doen van aangifte;
– kopie voorlopige teruggaaf;
– kopie aangifte inkomstenbelasting voorgaand jaar;
– gegevens auto van de zaak ( ook bestelwagen);
– inclusief merk, type, catalogusprijs en de periode dat u beschikking over de auto had;
– kilometerregistratie bij beperkt privé-gebruik;
– inkomsten (kosten) uit overige werkzaamheden;
– WOZ waarde van de eigen woning en periode van bewoning indien niet het hele jaar;
– jaaropgave van de hypotheek (rente en saldo schuld per 31 december);
– indien nieuwe hypotheek en/of oversluiting notarisafrekening, taxatienota en overzicht meerwerk bij nieuwbouw;
– opgave levensverzekeringen;
– overzicht ontvangen alimentatie of lijfrente;
– opgave betaalde premies voor lijfrenteverzekeringen, AOV verzekeringen;
– de jaaropgave van uw pensioenverzekeraar (de zogenaamde factor A);
– overzicht bank / giro / spaartegoeden, zowel saldo per 1-1 als per 31-12;
– overzicht aandelen / obligaties / spaarloonregelingen, zowel saldo per 1-1 als per 31-12;
– opgave overige onroerende zaken (niet eigen woning);
– opgave schulden (anders dan hypotheek eigen woning);
– opgave betaalde giften en kerkelijke bijdragen;
– opgave betaalde kinderopvang en overzicht dagdelen en evt. bijdrage werkgever;
– opgave van ziektekosten en/of studiekosten;
– betaalde alimentatie voor kinderen of ex-partner; en
Alle overige bescheiden die van toepassing kunnen zijn.