Een aangifte vennootschapsbelasting (VPB) dient ieder jaar te worden opgesteld voor besloten vennootschappen en sommige stichtingen en verenigingen. Wanneer u een eenmanszaak of v.o.f. heeft dient u dus geen aangifte vennootschapsbelasting, maar een aangifte inkomstenbelasting in te dienen.

De aangifte vennootschapsbelasting bevat de balans en resultatenrekening van uw vennootschap. Daarnaast worden correcties op de fiscale winst toegepast, zoals niet of beperkt aftrekbare kosten en de eventuele investeringsaftrek. Ook kunnen er waarderingsverschillen optreden tussen de fiscale en de commerciële waarde van uw activa of passiva.

Interesse? Neem dan contact met me op. Ik verzorg graag de aangifte vennootschapsbelasting voor u tegen een voordelige prijs.